რამდენიმე დღეში განახლდება ინფორმაცია სამშენებლო კომპანია Matrix group-ის შესახებ.