30 ივნისი 2017

ბინის ფასები მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში.
გვინდა გაცნობოთ, რომ "საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ" კანონში შესული ცვლილებების მიხედვით,
ირველი ივლისიდან უძრავი ქონების რეალიზაცია და რეკლამირება ნებადართულია მხოლოდ ლარში. 

შესაბამისად, ჩვენი კომპანიის ოფი.ციალურ ვებგვერდსა და Facebook გვერდზე, პირველი ივლისიდან,
ფასები მოცემული იქნება ერობნულ ვალუტაში