გაყიდული ბინები
70 74
გაყიდული ავტოსადგომები
20 34
გაყიდული საოფისე ფართები
9 12
შესრულებული სამუშაოები
80 % 100