გაყიდული ბინები
73 74
გაყიდული ავტოსადგომები
21 34
გაყიდული საოფისე ფართები
9 12
შესრულებული სამუშაოები
85 % 100