გაყიდული ბინები
69 74
გაყიდული ავტოსადგომები
17 34
გაყიდული საოფისე ფართები
9 12
შესრულებული სამუშაოები
80 % 100